Bùa ngải huyền thuật, phép chú linh nghiệm có thật!

1 – Cầu độ tâm linh : RI A NĂNG ( Nhiều lần )

2 – Mọi sự cần thiết khi lân cận :

HÓA HÓA KHẨN TA QUANG LINH ĐỘ ÁN KHIẾT NA VU ( 3 – 5 – 7 – 9 lần )

3 – Chữa bệnh do tà ma ngoại đạo :

a ) LỆNH TA CHUYỂN GIẢI HÓA ĐỘ VI TRẦN ( 5 lần vỗ tay 1 lần )
b ) KHẨN KHẨN ĐÀ NI DÀ NI ÁN ( 5 lần vỗ tay 1 lần )

4 – Nhiếp phụ người phải nghe theo ta :

a ) NÊ RÊ NÊ RÊ PHỦ GIÀ KHÊ ÁN
b ) ĐỀ TIÊN LỆNH LÃNH THƯỢNG THỐ ĐÀ LA
c ) XOẮC RI CĂN VÍT DA RÔ

5 – Cứu nạn cho người đổ ruột . trôi sông , lữa khói :

KHỂ THỦ BU ĐA TRẦN NA DIỆT PHỔ CHUẨN VỊ LA HOÀN ( 5 – 7 – 9 lần )

6 – Chữa bệnh cho người bị thư yếm :

TỲ NI ĐA LƯU LỆNH GIẢI GIẢI ĐỘ HÀNH NHƠN ÁN MA RAI MA RAI CHÂN VU HÓA

7 – Ẩn mình khi cần thiết :

ĐÔNG TÂY NAM BẮC HÓA VI TRẦN SĂNG RI VA LĂNG ( 7 lần )

8 – Luyện dầu chữa bệnh :

HỒNG LAI HỒNG LAI VẤN LỆNH XI NA ( 108 lần )

9 – Luyện nội lực để có sức mạnh vạn năng :

TRI KHẨM TRI MA ( Đọc nhanh và nín thở )

10 – Luyện để giử mình trong đêm tối trước khi gặp tai nạn :

U MINH PHỦ ĐẠI KỲ NA HÓA SẮC SẮC ( 19 lần )
11 – Nhịn đói chỉ uống nước :ẨM KỲ LƯƠNG HÓA LAI CƠ KHẤU

12 – Luyện để giữ mình khi gặp biến động bất ngờ :

MA HA DƯỢC XOA NUẬT TRA CA LI DÀ HA ( 5 lần )

13 – Tối thượng cứu bệnh :

MA HA MA HA TÌ NA DIỆT ( 9 lần )

14 – Trừ bùa ngãi – tà ma – yêu tinh – quỷ sứ :

SÓC LỆNH TRỪ NÊ RÊ ĐỒ LA ÂN CÙ XI RÔNG

15 – Tối thượng trừ kẻ bạo tàn :

TẮC RÔNG RI A LỂNH THẮC RÔN KHIN

16 – Chữa về đau ngực – ho mệt :

CHI TẦM KHỬ VI TÁN

17 – Chữa đau lưng – nhứt mỏi :

a ) PHÔNG RÍT BẮC SI RÔNG
b ) BA VU LY HA MI

18 – Cầu cho ta gặp điều may mắn :

ÁN CHIẾC CHỦ NUẪN ÁN CHOĂNG XI MA LAM ( nhiều lần )

19 – Chữa đau bụng :

LĂNG RI A MU DA DIỆT

20 – Cầm máu tối thượng :

a ) RẮC ĐẮC SẮC LUM SI
b ) MẲNG MẲNG ĐẮC HUM SI
21 – Chữa đau đầu :a ) RI AI XÚT TI NI
b) THỐNG CHỈ BỒ ĐA TÂM VĨ ÁN

22 – Chữa đau gân :
RÔNG LAI TI ĐẮC XI

23 – Luyện Thần lực :
ROAN XI RÔNG

24 – Chữa bệnh ngoài da :
CA LA HÀM CU LỊ

25 – Trói buột người :
SA LU BI HA ĐẮC KHIN

26 – Chữa đau mắt :
a ) ĐÔ NÔ TÔ Ô
b) NA VÔ XI XƠ KY

27 – Chữa mắc xương :
a ) A VA DAY PHO RO DO O
b ) KHOẲN KHOẲN TIÊU NI ÁN

28 – Chữa sưng trặt tê liệt :
NÔNG RM NÔNG RĂNG KHƠ CHI NÍ

29 – Luyện để thể nhập tâm linh :
RI A NĂNG RÍT SÔ SƠ VI CA

30 – Khai giải người bị mê mang :
RI VA LĂNG CA ROẮT SÍT TA LỆNH
31 – Hằng đêm các em bé trong khi ngũ thường hay giựt mình la hét – ré khóc :ÁN NỌA XÀ THIẾT BẠP LA ( Nhiều lần )
& 2 cánh tay của người mẹ ôm trọn cái gối của em bé rồi nâng lên đến trán , nhắm mắt lại mà Chú niệm .

32 – Ăn nói thất thường – để đâu quên đó :
ÁN LÔ ĐẢNH XĨ MẠ MẠ ( 21 ần )

33 – Sở phạm đình chùa miếu vũ – Đạo lộ hành binh – Tam kỳ thủy xứ – Ngoại cảnh ngoại càng :
ÁN NGÕA ĐẾ DUY MA ĐẾ PHẠT SÀ HUM TÓA HA

34 – Tánh tình sáng nắng chiều mưa – ăn uống thất thường :
ÁN LẶC KÊ PHÀ PHẠ DU DU ( 108 lần )

35 – Trong gia đình bị rối , thượng hạ bất đồng :
ÚM NOAN PHẠ CHỈ LUÔNG MA NÊ HỒNG

( Các bài trên luyện chú trong ly nước và cho uống )

Hình ảnh phật trong huyền môn.

 

Trương thiên sư

Thái thượng lão quân.

Tổ sư chà kha


Cửu thiên huyền nữ

Mẹ ngũ hành

Tổ sư lỗ ban

Bùa Bán Nhà
Bùa Bán Nhà

Có thể bạn quan tâm