Datvensaigon.com tôn trọng quyền riêng tư của những người truy cập trực tuyến và chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin chúng tôi thu thập từ quý vị. Toàn công ty chúng tôi đã thông qua chính sách về Quyền Riêng Tư Trực Tuyến để hướng dẫn cách thức chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin mà quý vị đã cung cấp trên trang web của chúng tôi. Xin quý vị lưu ý là chính sách này chỉ được áp dụng cho trang web Datvensaigon.com mà thôi và không áp dụng cho các trang web được các công ty hay tổ chức khác duy trì mà chúng tôi có liên hệ.

Nếu quý vị có câu hỏi hay quan tâm với tuyên bố ở trên, xin quý vị liên hệ trước với Datvensaigon.com qua địa chỉ email có trên trang web này.

THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN

Mục đích chính của chúng tôi trong việc thu thập các thông tin có thể nhận dạng cá nhân (Personally identifiable information – PII) là để cung cấp cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ có trên trang web của chúng tôi, gồm có, nhưng không giới hạn, các dịch vụ của chúng tôi, ở trao đổi thông tin với quý vị, và quản trị tài khoản người dùng đăng kí của quý vị nếu quý vị có tài khoản.

Thông tin Thu thập lúc Điền đơn: Các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập trong những trường hợp này có thể gồm có địa chỉ IP, và nếu được cung cấp, tên địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin khác mà quý vị quyết định cung cấp.

Sử dụng Thông tin Liên hệ: Thêm vào đó, chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của quý vị để tiếp thị với quý vị và cung cấp cho quý vị những thông tin về sản phẩm và dịch vụ, gồm những dịch vụ, nhưng không giới hạn, do chúng tôi cung cấp. Nếu quý vị quyết định bất kì lúc nào quý vị không muốn nhận thông tin từ chúng tôi, xin quý vị làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong bất kỳ trao đổi thông tin nào.
Thêm vào, chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị qua những hình thức sau:

  • Để cá nhân hóa trải nghiệm của người sử dụng và cho phép chúng tôi chào hàng nội dung và sản phẩm mà quý vị quan tâm nhất.

  • Để cải thiện trang web nhằm phục vụ quý vị tốt hơn.

  • Cho phép chúng tôi phục vụ quý khách tốt hơn khi phản hồi những yêu cầu phục vụ của quý khách.

  • Và thỉnh thoảng gửi email tới quý khách liên quan đến đơn đặt hàng hoặc các sản phẩm và dịch vụ.