Bộ Xây dựng góp ý đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Bình, tỉnh Bình Dương đến năm 2040

(Xây dựng) – Sau khi nhận được Văn bản số 5120/UBND-KTN ngày 20/10/2018 của UBND tỉnh Bình Dương đề nghị góp ý đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Bình, đến năm 2040, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương.

Bộ Xây dựng góp ý đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Bình, tỉnh Bình Dương đến năm 2040
Bộ Xây dựng góp ý đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Bình, tỉnh Bình Dương đến năm 2040


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đó, đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Bình, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương năm 2040 được lập trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được UBND tình Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 3335/QĐ-UBND ngày 27/11/2017.

Thành phần hồ sơ đồ án được lập theo đúng quy định hiện hành. Đồ án đã được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương tổ chức thẩm định, có Văn bản thẩm định số 3628/SXD-QHKT ngày 23/10/2018 và đã có Tờ trình số 3629/TTr-SXD ngày 23/10/2018 trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt.

Một số nội dung đồ án cần lưu ý: Bổ sung việc xác định mục tiêu lập quy hoạch chung đô thị Tân Bình; làm rõ cơ sở hình thành, phát triển của đô thị trên cơ sở phân tích, đánh giá tiềm năng, động lực của khu vực nghiên cứu lập quy hoạch và nội dung định hướng trong chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Dương đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 03/11/2016; làm rõ mối quan hệ, khả năng kết nối của khu vực dự kiến hình thành đô thị Tân Bình với trung tâm huyện Bắc Tân Uyên, các đô thị và đơn vị hành chính lân cận.

Đề nghị rà soát, bổ sung nội dung phân chia lưu vực thoát nước mưa, thống nhất chú thích trong bản vẽ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, bổ sung các bảng, biểu thống kê về hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Cần đánh giá sự đáp ứng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với đô thị hiện trạng và khả năng phát triển đồng bộ khi hình thành đô thị mới Tân Bình.

Căn cứ kết quả dự báo về quy mô dân số, đất đai, cần đề xuất, định hướng phát triển và xác định cụ thể các chỉ tiêu về mật độ dân cư, chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng khu vực theo các giai đoạn quy hoạch, đảm bảo đủ cơ sở triển khai thực hiện quy hoạch ở những bước tiếp theo.

Đặc biệt, luận cứ việc hình thành, dự kiến ranh giới của đô thị Tân Bình trong mối quan hệ với toàn huyện Bắc Tân Uyên và các đơn vị hành chính lân cận thuộc tỉnh Bình Dương.

Đồ án cần đề xuất hệ thống trung tâm đô thị theo tính chất, chức năng trên cơ sở định hướng phát triển không gian; xác định rõ trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, trung tâm công cộng, hệ thống cây xanh và không gian mở của đô thị theo từng giai đoạn quy hoạch.

Nội dung thiết kế đô thị cần được đề xuất về các giải pháp và phương án nhằm làm rõ định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đối với từng khu vực chức năng của đô thị Tân Bình.

Cần quy định cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản khống chế về kiến trúc công trình, cảnh quan, hệ thống công viên cây xanh và không gian mở đảm bảo việc hình thành và phát triển đô thị Tân Bình theo hướng bền vững.

Cần tổng hợp, phân tích số liệu địa chất khu vực nghiên cứu, số liệu thủy văn hệ thống sông Bé, sông Đồng Nai có tính đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng làm cơ sở xác định cao độ xây dựng và hệ thống thoát nước mưa của khu vực lập quy hoạch.

Quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị Tân Bình cần gắn kết và thể hiện được nội dung định hướng phát triển không gian toàn đô thị. Xác định cụ thể các cấp độ đường trong đô thị Tân Bình, quy định rõ thông số kỹ thuật đối với từng cấp đường; gắn kết yêu cầu quản lý từng cấp đường với các yêu cầu quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị. Giao thông tĩnh cần tính toán, xác định về quy mô bến xe Cổng Xanh, xác định vị trí các bãi đỗ xe trên bản đồ quy hoạch, tính toán tổng diện tích giao thông tĩnh dự kiến.

Về tổ chức thực hiện: Đồ án xác định giai đoạn đầu là thời điểm 2025 và dài hạn đến năm 2040. Do đó, cần xác định danh mục các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo lộ trình cụ thể hợp lý, khả thi nhằm đảm bảo việc đầu tư phát triển đô thị Tân Bình theo đúng mục tiêu đạt chuẩn đô thị loại V vào năm 2020.

Đoan Trang

Có thể bạn quan tâm